دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

 
"معاونین سابق اداری و مالی دانشگاه "
  
 
نام و نام خانوادگی
تعداد دوره
تاریخ
عکس
1
آقای مهندس ابوالحسن فتحیان
یک
از سال 1370 لغایت 1373
 Download_1.jpg
2
آقای دکتر جواد گیوی
یک
از سال 1373 لغایت 1373
 Givi_.jpg
3
آقای دکتر  سید اسکندر صیدایی
یک
از سال 1374 لغایت 1380
 
 
 
 
 
4
آقای دکتر غلامرضا بلالی
یک
از سال 1380 لغایت 1384
 
 
 
 
 
5
آقای دکتر اسماعیل اسدی
یک
از سال 1384 لغایت 1387
 asadi_es.jpg
 
6
 
آقای دکتر داود قنبریان
یک
از سال 1387 تا 93ون
 dr_ghanbarian.jpg

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است