چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

 

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( تاسطح کاردانی )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( کارشناسان )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( مدیران )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( روسای ادارات و سرپرستان)

pdf.gif
فرم تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی  pdf.gif  
فرم درخواست وسیله نقلیه pdf.gif
فرم درخواست استفاده از ساختمان دانشگاه شهرکرد در تهران  pdf.gif

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است