سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩

             

 

PDF

شيوه نامه ارزيابي عملكرد سالانه اعضاي غير هيأت علمي

PDF

فرم شماره1: ويژه مديران مياني

PDF

فرم شماره2: ويژه مديران پايه

PDF

فرم شماره3: ويژه كارشناس و كاردان

PDF

فرم شماره4: ويژه ساير مشاغل

PDF

فرم اعتراض به نتيجه ارزيابي عملكرد

 

 

 

WORD

فرم درخواست وسیله نقلیه برای عملیات های دانشجویی

WORD

فرم درخواست وسیله نقلیه برای ماموریت های اداری

 
 

WORD

فرم درخواست استفاده از مهمانسرای تهران

WORD

فرم درخواست استفاده از مهمانسرای انزلی

 
 

WORD

فرم ارسال مرسولات پستی

 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است