پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٥٦٤
 
:

برگزاری کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

کد رویداد: ١٨
تاریخ رویداد: ٣٠ فروردین ١٣٩٦ ساعت ٩:٠کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است