دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٧٢٦
 
:

برگزاری کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

کد رویداد: ١٨
تاریخ رویداد: ٣٠ فروردین ١٣٩٦ ساعت ٩:٠کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است