تلفن تماس مرکز: 32321624

نمابر مرکز: 32321624   پست الکترونیک: ec@sku.ac.ir

 

با تغییر در شاخص های اقتصادی از مصرف انبوه به دانایی انبوه، نقش منابع انسانی ماهر و خلاق به عنوان عوامل راهبردی بیش از پیش نمایان شده است و با توجه به اینکه کار آفرینی یک خصیصه ذاتی نیست، از طریق کسب مهارت های خاص و تغییر نگرش و ایجاد انگیزه در افراد و به خصوص آموزش های مناسب برای تبدیل ایده های نو به محصولات تجارتی می توان مبادرت به تربیت افراد کارآفرین نمود.

بر همین اساس، فلسفه ایجاد مراکز کارآفرینی مبتنی بر این باور است که کار آفرینی یک خصیصه منحصراً ذاتی نیست بلکه از طریق آموزش های مناسب در زمینه های چگونکی حصول فراست و زیرکی در کسب و کار و مهارت های خاص، می توان دانشجویان را به سمت کارآفرینی و فعالیت مستقل اقتصادی سوق داد.

لذا مأموریت مرکز کارآفرینی تقویت و باور کردن بنیه دانش در زمینه کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پ‍‍‍‍ژوهش و تعلیم و تربیت کار آفرینان قابل،  در سطح دانشگاه و همچنین انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای ایجاد تسهیلات و امکانات به منظور توسعه مشاغل بیشتر توسط دانش آموختگان دانشگاهی در جهت کمک به شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی کشور است.

شرح وظایف مرکز کارآفرینی

الف-اجرای کلیه مصوبات شورای مرکزی، دفتر توسعه کارآفرینی و کمیته کارآفرینی دانشگاه.

ب-تهیه برنامه های ترویجی، آموزشی و پژوهشی مصوب دفتر توسعه کارآفرینی با همکاری و همفکری اعضای هیأت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی.

پ-انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به مرکز کارآفرینی در دانشگاه.

ث- شناسایی سرمایه های فکری دانشگاه شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

ج-شناسایی ومعرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه به دفتر توسعه کار آفرینی از طریق اجرای جشنواره   ایده های برتر و نو.

چ-مدیریت و پی گیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی در مرکز یا خارج ازآن برای اجرا.

ح-ارایه گزارش فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه هر شش ماه یکبار به دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه ها.

خ-مستند سازی تجربیات گران بهای کارآفرینان دانشگاه (اعضای هیأت علمی و دانشجویان).

 

 

لینک به مرکز کار افرینی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است