سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

 

رئیس اداره: دکتر بنی طالبی

 

 

سیاستگذاری فعالیت های انتشاراتی بر عهده شورای پژوهشی و انتشارات دانشگاه است. این واحد به بررسی، تایید و چاپ نوشتارهای علمی اساتید دانشگاه شهرکرد در چارچوب مصوبات وزارت فرهنگ و تحقیقات و فناوری می پردازد و بدین ترتیب نقشی اساسی را در توسعه علمی کشور و شناساندن اساتید دانشگاه شهرکرد به طالبان علم و دانش در سراسر ایران دارد.
 


همزمان با  تشکیل هسته اولیه دانشگاه در سال 1356 و همزمان با  شروع فعالیت های آموزشی، انتشارات دانشگاه به عنوان زیرمجموعه کتابخانه مرکزی و انتشارات فعالیت خود را آغاز نمود. با گسترش دانشگاه، در راستای سیاستهای توسعه ای و به منظور فراهم آوردن زمینه های مناسب تر جهت چاپ و نشر کتابهای و مجلات پژوهشی، اداره انتشارات دانشگاه در زمستان سال 91 به عنوان اداره مستقل و تحت عنوان " اداره انتشارات و مجلات پژوهشی فعالیت خود را آغاز نمود.
 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است