سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

اداره انتشارات و مجلات پژوهشی

رئیس اداره: دکتر مهدی قبادی نیا


 

زیر مجموعه های اداره انتشارات و مجلات پ‍ژوهشی

بخش انتشارات
بخش مجلات پ‍ژوهشی


انتشارات

کارشناس :
آقای ابراهیم کوراوند
 
 
 
وظایف بخش انتشارات
- ایجاد زمینه مناسب برای چاپ و نشر ترجمه، تألیف و تصحیح و نشر کتب دانشگاهی درسی و کمک درسی
- تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی
- دریافت درخواستهای بررسی آثار
- بررسی و ارزیابی کتابهای درخواست شده
- اخذ مجوزهای لازم برای چاپ و نشر کتاب
- توزیع کتابهای منتشر شدهمجلات پژوهشی

کارشناسان :

آقای سعید کیانپور

خانم صفورا رئیسی


وظایف بخش مجلات
- انتشار تولیدات علوم مختلف با توجه به موضوع تخصصی مجله
-
ایجاد بستر مناسب برای اشاعۀ اندیشه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی محققان و صاحب‌نظران
- تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی
- سیاستگذاری نحوه فعالیت مجلات علمی دانشگاه

- نظارت بر حسن انجام فعالیت مجلات علمی دانشگاه


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است