شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

                مسؤولیت برقراری وام‌های صندوق رفاه دانشجویان وهمچنین ایجاد هماهنگی بین مسؤولین امور دانشجویی دانشکده‌ها و اداره آموزش دانشگاه را بر عهده دارد.

رئیس اداره : فرشته هاشمی

تلفن مستقیم 03832321633

تلفن داخلی  7-03832324401     داخلی 2370

 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است