دوشنبه ٢ مهر ١٣٩٧

 

شهرکرد_کیلومتر2جاده سامان_دانشگاه شهرکرد_خیابان منتهی به مجموعه مسکونی یاس_اداره کل تربیت بدنی

 تلفکس :  32320361  -  038       

038-32324401-7   داخلی  2313 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است