پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧

شهرکرد - بلوار رهبر -کیلومتر 2 جاده سامان - دانشگاه شهرکرد - معاونت دانشجویی - اداره کل دانشجویی

تلفن : 32320368  - 038          32324401 -038 داخلی 2525

صندوق پستی 115

کدپستی : 88186/34141


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است