پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧

خط مشی اداره تغذیه

 1. تلاش در جهت بهبود مستمرو روز افزون کیفیت طبخ و توزیع غذا.
 2. جلب رضایت دانشجویا ن ، اساتید و کارکنان و پایبندی به مقررات ، قوانین وتعهدات کاری و اداری.
 3. ایجاد تعامل سالم و سازنده با بخشها و حوزه های دیگر دانشگاه جهت تسهیل در روند امور
 4. حفظ نظم و بر قراری انضباط احتماعی و مالی و رعایت شئونات واحکام اسلامی در محیط اداری و تکریم ارباب رجوع.
 5. اولویت دادن به رعایت اصول بهداشت و سرویس تغذیه مناسب و مطلوب.
 6.  ارج نهادن به انتقادات و پیشنهادات به جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی.

 

اهم وظایف اداره تغذیه :

 1. گرد آوری و تنظیم آمار پخت غذا بصورت روزانه و ارائه آن به پیمانکار اداره تغذیه در قالب فرم سفارش آمارپخت غذا.
 2. نظارت بهداشتی بر تهیه ، طبخ و توزیع غذا.
 3. نظارت کمی بر تهیه ،طبخ و توزیع غذا.
 4. نظارت کیفی بر تهیه ، طبخ و توزیع غذا.
 5. خرید و تامین اقلام اساسی غذایی مورد نیاز حهت پخت و تجهیزات اداره تغذیه.
 6. انبارداری اقلام غذایی و واگذاری اقلام به پیمانکار اداره تغذیه جهت پخت غذا.
 7. تنظیم آمارهای پخت و توزیع روزانه در قالب فرمهای مربوطه.
 8. تهیه و تنظیم صورت وضعیت ماهیانه تعداد پرس غذای طبخ و توزیع شده و ارایه آن به امورمالی دانشگاه جهت پرداخت مطالبات پیمانکار.
 9. تعمیرات و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات اداره تغذیه.
 10. پاسخگویی به سوالات و مشکلات دانشجویان ،اساتید و کارکنان مربوط به امور تغذیه.
 11. دریافت نامه های وارده به اداره تغذیه و اقدام درجهت انجام درخواستهای موجود در نامه ها.
 12. ارایه سرویس تغذیه جهت همایشها و مراسماتی که در دانشگاه بر گزار میگردد
 13. تهیه و تنظیم مفاد و مطالب قراردادهای تهیه ، طبخ و توزیع غذا  جهت بر گزاری مناقصات .

 

 

نمودار سازمانی اداره تغذیه:

 

 1.  رییس اداره تغذیه :    مهندس رحمت اله فضل اللهی.
 2.  مسئول نظارت اداره تغذیه : مهندس رحمت اله فضل اللهی.
 3.  مسئول اتوماسیون تغذیه :   مهندس فرزانه پورحسینی
 4.  ناظرسلف برادران :  مهندس نبی اله عبدالهی
 5.  کارشناس بهداشت وتغذیه:  مهندس فرزانه پورحسینی.
 6. انباردار و کارپرداز اداره تغذیه : مهندس رحمت اله فضل اللهی.
 7.  متصدی امور دفتری :    ---------------------------   .

 

دانلود فایل


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است