شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧

  این مرکز در دو بخش فعالیت دارد:
              الف) بهداشت: کنترل، ارزیابی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش سطح بهداشت در مکان‌های عمومی، سلف سرویس‌ها، خوابگاه ها، بوفه‌ها و تریاهای دانشگاه.
                ب) درمان:  به منظور ارائه خدمات پزشکی عمومی( فوریتهای پزشکی )، تزریقات و پانسمان و اجرای طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان.
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است