وام و تسهیلات


٠٥ آذر ١٤٠١ ساعت ٨:٥١   
تعداد بازدید:    ٣٦٠    

 

انواع وام

-  تحصیلی دانشجویان روزانه

-  مسکن دانشجویان دانشکده هنر فارسان

-   ضروری دانشجویان روزانه (خرید لپ‌تاپ، کامپیوتر، کم بینا و نابینا، فوت بستگان درجه یک، معلول جسمی و حرکتی و بیماری خاص)

-  ودیعه مسکن دانشجویان متأهل غیر خوابگاهی

- ازدواج

- حج و زیارت عتبات عالیات

- شهریه دانشجویان نوبت دوم

- کمک هزینه خرید لپ تاپ (بانک تجارت دانشگاه) ویژه دانشجویان ارشد و دکتری-اقساط از یک ماه بعد از دریافت وام شروع می‌شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱