پرسنل حوزه معاون دانشجویی


٠٩ اردیبهشت ١٤٠٢ ساعت ١٠:٣٠   
تعداد بازدید:    ٤٨٣    

 معاونت دانشجویی

دکترمحمد علی نظری سرمازه
معاون دانشجویی

 

  ژاله آقاابراهیمی  
 کارشناس دفتر

 

دبیر علمی کنفرانس

دکترارسلان خلیلی مقدم
مدیر امور دانشجویی 


 

رییس اداره تغذیه
عبدالرسول صفرپور

  

مسئول اتوماسیون تغذیه ​
فرزانه پورحسینی 

ناظر سلف خواهران ​
لیلا بلالی


 

رییس خوابگاه خواهران  ​
سمیه میرفروغی 

رییس خوابگاه برادران ​
مرتضی طاهری 

 


 

رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی
فرشته هاشمی

کارشناس مسئول رفاه و خدمات دانشجویی ​
کبری محمودی   

کارشناس اداره رفاه و خدمات  دانشجویی ​
الهام اعتدالپور 


 

مدیر اداره تربیت بدنی 

دکتر مهدی غفاری

مسئول استخر دانشگاه ​
اکبر اصغرزاده 

کارشناس تربیت بدنی​
علیرضا سلیمانی مفرد 

کارشناس تربیت بدنی​
زهرا اسدی

کارشناس تربیت‌بدنی
بتول مجیدی


 

مدیر مرکز بهداشت، درمان
دکتر مهرداد حاجی‌حسنی

کارشناس مرکز بهداشت، درمان ​و مشاوره دانشجویی
...................... 

کارشناس مرکز بهداشت، درمان ​و مشاوره دانشجویی
دکتر مليحه خبازي

کارشناس مرکز بهداشت، درمان ​و مشاوره دانشجویی
یاسمن تک


          عامل مالی معاونت دانشجویی          

مينو ساسانپور

کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص و انضباطی​ ​
زهرا جوانبخت

کارشناسان کمیسیون موارد خاص و انضباطی ​
اسماعیل مظاهری
​حمید جمالی


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱