چهل و يكمين مسابقه رياضی دانشجويی ایران
کانال مسابقه ریاضی
برای دستیابی به اخبار مسابقه ریاضی به کانال sku_math۴۱@ مراجعه فرمایید. ......


03832321622-09364134705
03832321622
sku_math41@
شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد ،صندوق پستی ۱۱۵ ، دانشکده ریاضی
    حامیان مسابقه
کلیه حقوق این وب سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است
نرم افزار جامع دانشگاهی تیدا