حضور رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان ETTSAB سوئد در دانشگاه شهرکرد


٢٨ فروردین ١٣٩٧ ساعت ٢١:٣٠   
تعداد بازدید:    ٣٩٨          در راستای توسعه روابط و همکاری های بین المللی دانشگاه، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱، آقاي مهندس سهند ياري، كارآفرين ايراني مقيم سوئد و رئيس هيئت مديره شركت دانش بنيان Euro Tech Total Solutions AB سوئد با آقاي دكتر محسن بهمني مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه شهركرد  ديدار و گفتگو نمودند. در اين جلسه كه با حضور دكتر مهدي قاسمي ورنامخواستي (نماينده پيگيري امور شركت در ايران) و دكتر مجتبي نادري بلداجي از اعضاي هيئت علمي گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي به دعوت رسمی دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه برگزار شد، موضوع هاي تامين مستقيم تجهيزات صنعتي و آزمايشگاهي  مورد نياز دانشگاه از بازار اروپا، ارسال و آناليز نمونه هاي آزمايشگاهي در سوئد، ايجاد تورهاي صنعتي در سوئد و ايجاد كارگاه هاي علمي و آموزشي تخصصي به صورت مستمر با مشاركت محققان سوئدي در دانشگاه شهركرد مطرح گرديد. آقاي مهندس سهند ياري فارغ التحصيل دانشگاه چالمرز سوئد (Chalmers University of Technology) در رشته مهندس صنايع (تامين زنجيره نهاده ها)، براي گسترش همكاري ها در زمينه هاي مذكور راه حل هاي عملياتي را تشريح نمودند و در پايان دكتر بهمني ضمن ابراز خرسندي از زمينه ايجاد شده براي همكاري با شركت هاي دانش بنيان بين المللي اعلام اميدواري نمودند كه موارد مطرح شده پيگيري و عملياتي گردند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱