ارتقا عضو مرکز به مرتبه استادی


٠٧ آبان ١٤٠٢ ساعت ٩:٥٧   
تعداد بازدید:    ٥٥    ه گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز چهار شنبه۲۶ مهر ۱۴۰۲ جلسه هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد برگزار شد و براساس تصمیم اعضای این هیات ،  دکتر روح اله فتاحی  عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی از دانشیاری به استادی ارتقا مرتبه یافتند.

 
 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱