برگزاری اولین جلسه شورای نمایندگان دفتر نظارت دانشگاه در دانشکده ها و پژوهشکده ها


٢٢ شهریور ١٤٠٢ ساعت ١٧:٣٧   
تعداد بازدید:    ٦٤    اولین جلسه شورای نمایندگان دفتر نظارت دانشگاه در دانشکده ها و پژوهشکده ها در مورخه ۲۱ شهریوماه ۱۴۰۲ در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه سازوکارهای اجرایی سازی وظایف نمایندگان دفتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در این جلسه پیش نویس دستورالعمل نحوه نظارت بر حضور و خدمت فعال اعضای هیأت علمی مورد تأیید قرار گرفت. این دستورالعمل پس از بررسی در دانشکده ها به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جهت تصویب ارجاع داده خواهد شد. 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱