معرفی نماینده دانشگاه در ارزیابی خدمات دانشجویی و پاسخگویی به شکایات دانشجویی


٢٢ شهریور ١٤٠٢ ساعت ١٨:٣   
تعداد بازدید:    ٣٧    طی مکاتبه جناب آقای دکتر پیرعلی ریاست محترم دانشگاه به جناب آقای دکتر داداش پور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بعنوان نماينده اين دانشگاه در ارزيابي خدمات دانشجويي و پاسخ گويي به شكايات دانشجویی معرفی شده است.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱