فراخوان عضویت دانشجویان در طرح همیار نظارت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه


٢٣ شهریور ١٤٠٢ ساعت ١٦:١٢   
تعداد بازدید:    ٨٢    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ دفتر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهرکرد قصد دارد در راستای مشارکت دهی فعالانه دانشجویان در فرایندهای تصمیم سازی دانشگاه، جهت رصد و ارزیابی چگونگی خدمات دهی دانشگاه به دانشجویان در حوزه های مختلف آموزشی؛ پژوهشی؛ رفاهی (تغذیه و خوابگاه)؛ ورزشی و فرهنگی- اجتماعی؛ از طرح همیار نظارت استفاده نماید. لذا از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در این طرح دعوت می شود درخواست عضویت خود را در هر یک از کمیته های زیر به ای دی t۲۴۳۵ در سامانه سس یا ایمیلmahmoudi@sku.ac.ir حداکثر تا ۷ مهر ماه ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست های رسیده؛ افراد منتخب برای عضویت داوطلبانه و حضور در جلسات کمیته ها دعوت خواهند شد.

لیست کمیته های دانشجویی:

 ۱- کمیته همیار نظارت بر امور آموزشی و کیفیت یاددهی و یادگیری در دانشگاه

۲- کمیته همیار نظارت بر کیفیت امور پایان نامه و رساله های دانشجویی

۳- کمیته همیار نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات رفاه دانشجویی

۴- کمیته همیار نظارت بر امور کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان

۵- کمیته همیار نظارت بر فعالیت های فرهنگی و علمی- اجتماعی دانشجویان

۶- کمیته همیار نظارت بر امور زیست محیطی، عمرانی و فضای کالبدی دانشگاه

۷- کمیته همیار نظارت بر فناوری اطلاعات؛ امنیت و هوشمندسازی دانشگاه

جهت کسب اطلاع از شرح وظایف و بخش های مختلف دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به وب سایت این دفتر https://www.sku.ac.ir/Office/evaluation/ مراجعه فرمایید.

با مشارکت در ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دانشگاه، کیفیت زیست و تجربه دانشجویی را ارتقا دهیم.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱