تصویب کلیات پیش نویس دستورالعمل نحوه نظارت بر حضور و خدمت تمام وقت اعضای هیأت علمی در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه


٠٦ مهر ١٤٠٢ ساعت ٩:٤٧   
تعداد بازدید:    ٧٥    مطابق تصمیم شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، کلیات پیش نویس دستورالعمل نحوه نظارت بر حضور و خدمت تمام وقت اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته است. این دستورالعمل پس از دریافت نظرات و پیشنهادات دانشکده ها در فرایند تصویب شورا قرار خواهد گرفت.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱