برگزاری اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه


٠٨ آبان ١٤٠٢ ساعت ٧:٥٨   
تعداد بازدید:    ٤٣    این جلسه در مورخه 7 آبان 1402، با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر شفیعی، اعضای محترم کارگروه جناب آقای دکتر میرمقتدایی، دکتر دهاقین و سرکار خانم دکتر قرهی برگزار گردید؛ لزوم توجه و نظارت در پوشش سرفصل های درسی، توجه جدی به دروس علمی و آزمایشگاهی، رعایت دقیق تقویم آموزشی،  لزوم برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز برای مدیران گروه ها، معاونین آموزشی دانشکده ها و کارشناسان آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است.  


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱