برگزاری اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی دانشگاه


٠٨ آذر ١٤٠٢ ساعت ٩:٤٤   
تعداد بازدید:    ٣٧    این جلسه در مورخه 7 آذرماه 1402، با حضور مدیر امور دانشجویی جناب آقای دکتر خلیلی مقدم و سرکارخانم فرشته هاشمی رئیس اداره رفاه دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه وضعیت خدمات دانشجویی در حوزه تغذیه و خوابگاه مورد سنجش و همچنین بررسی نظرات همیاران نظارت دانشجویی در خصوص کیفیت و کمیت تغذیه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفت.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱