برگزاری اولین مدرسه تابستانی کارآفرینی وی‍ژه دانشجویان


٠٦ شهریور ١٤٠٠ ساعت ١١:١٢   
تعداد بازدید:    ٤٥٩    دانشجوياني كه در اين دوره آموزشي شركت نمايند، از يك جلسه مشاوره استعداديابي شغلي رايگان بهره مند خواهند گرديد، همچنين شركت در دوره فوق باعث كسر از كارآموزي دانشجويان كارشناسي دانشگاه شهركرد، تا ۴۰ ساعت خواهد شد.

جهت ثبت نام به لينك زير مراجعه نماييد:

https://vwork.sku.ac.ir/TD-۵۶۴


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱