اولین نمایشگاه کار حضوری؛ استان چهارمحال و بختیاری؛ دانشگاه شهرکرد؛ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱


١٤ آذر ١٤٠١ ساعت ١٢:٦   
تعداد بازدید:    ١١٤    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، دومین دوره نمایشگاه کار دردانشکده کشاورزی  دانشگاه شهرکرد  روز سه شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح  افتتاح می شود.

دانشجویان گرامی می توانند در مصاحبه شرکتهای مختلفی که با رشته تحصیلی آنها مرتبط می باشند شرکت نمایند. برخی از این شرکتها به دنبال جذب نیرو هستند و برخی دیگر نیز می توانند در خصوص مهارت ها و تخصص های مورد نظر خود برای استخدام به شما راهنمایی دهند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱