معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود


١٦ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٤٢   
تعداد بازدید:    ٢٠٤٦    براي آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان محترم دانشگاه شهركرد با پتانسيل هاي موجود در مراكز رشد و نوآوري دانشگاه و تشويق موثر آنها به فعاليتهاي فناورانه و نوآورانه، مركز رشد با همكاري مركز نوآوري و انجمن نوآوري اقدام به تشكيل يك غرفه مختص نوآوري و فناوري در مكان ثبت نام دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي ۹۸-۹۹ نمود. در اين غرفه ضمن توزيع بروشورهاي هاي مربوطه،  دانشجويان با رويكردهاي فناورانه و نوآوري دانشگاه در حوزه هاي مختلف، اهميت مراكز رشد و نوآوري در ايجاد اشتغال، چگونگي شكل گيري هسته ها و واحدهاي فناور در مركز رشد و همچنين تسهيلات مادي و معنوي پرداختي به واحدهاي فناور آشنا شدند. 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱