نشست گزینش گران استان با دبیر محترم هیات عالی گزینش کشور


٠٥ شهریور ١٣٩٨ ساعت ١٣:٦   
تعداد بازدید:    ٢١٧٨    نشست گزینش گران استان با حضور دبیر محترم هیات عالی گزینش و استاندار محترم  در تاریخ چهارم شهریور سال جاری درمحل استانداری استان برگزار گردید در این نشست مدیران، اعضا و گزینش گران هسته های گزینش عضو شورای هم اندیشی حضور داشتند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱