پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
علی رضا نعمتی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~nemati
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است