سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧معاونت طرح و برنامه
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Mobini
معرفی معاونت طرح و برنامه
پیوندهای مفید

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است