شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧


بهاره براتی هارونی

مربی

صنایع دستی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی مطالعات هنر اسلامی، پژوهش هنر غربسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، نقاشی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، نقاشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است