یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

 

هاشم چراغي

كارشناس ارشد مديريت ورزشي

پست سازماني : مديرتربيت بدني

تلفن مستقيم : 03832320361 

تلفن داخلي :  2758

عليرضا سليماني مفرد

كارشناس ارشد رفتارحركتي

پست سازماني : كارشناس تربيت بدني

تلفن داخلي: 2766

 مجيد تاجي

كارشناس ارشد برنامه ريزي

   پست سازماني : كارشناس 

تلفن داخلي: 2766

 

زهرا اسدي

كارشناس ارشد مديريت ورزشي

پست سازماني : كارشناس تربيت يدني خواهران

تلفن داخلي : 2756- 2308(سالن نشاط)

 

بتول مجيدي

پست سازماني: كارشناس 

تلفن داخلي : 2756 - 2308(سالن نشاط)

كرمعلي بهرامي

فوق ديپلم تربيت بدني

پست سازماني: متصدي امور دفتري 

 

 

بهرام اميديان

ديپلم

پست سازماني: متصدي امور دفتري و كلاس هاي فوق برنامه


 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است