یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر بختیاری شناسی
افراسیاب صادقی چلچه
https://sku.ac.ir/EmployeeForm.aspx?ID=133
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است