جمعه ٦ اردیبهشت ١٣٩٨

اخبار جدید


شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧
بازدید دانشجویان و اساتید گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد از مرکز رشد دانشگاه

جمعی از دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد از مرکزرشد و واحدهای مستقر در این مرکز بازدید و در روند شکل گیری واحدهای فناور قرار گرفتند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Soleimanian

آدرس: شهرکرد- میرآباد شرقی- بلوار امام خمینی- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد

شماره تلفن: ۶-۳۳۳۴۸۲۱۲-۰۳۸

نمابر: ۳۳۳۴۸۲۱۱-۰۳۸

کدپستی: ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است