شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧

اخبار جدید


یکشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٧
برگزاری دومین جلسه ی هماهنگی سومین جشنواره ایده ی سبزکوه

جلسه هماهنگی سومین دوره جشنواره ایده ی سبزکوه با حضور مسئولین محترم آموزش و پرورش در مرکز رشد دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Soleimanian

آدرس: شهرکرد- میرآباد شرقی- بلوار امام خمینی- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد

شماره تلفن: ۶-۳۳۳۴۸۲۱۲-۰۳۸

نمابر: ۳۳۳۴۸۲۱۱-۰۳۸

کدپستی: ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است