یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر مرکز پژوهشی فناوری نانو
محسن قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2022
ghasemi.mohsen@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~moghasemi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است