یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

اخبار جدید


شنبه ٦ آبان ١٣٩٦
امضای موافقت نامه همکاری های علمی بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه فنی دانمارک

موافقت نامه همکاری های علمی بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه فنی دانمارک با حضور پروفسور کریستین مولر از دانشگاه فنی دانمارک در دانشگاه شهرکرد امضا شد.


خبرهای بیشتر

مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل
محسن بهمنی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است