چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٩

اهداف کوتاه مدت

 

 • توسعه و بهبود روشهای مرتبط با  IVM، IVF، IVC، ICSI،  Embryo Sexing و ... در حیوانات اهلی و وحوش (بویژه حیوانات در معرض خطر انقراض).
 • ایجاد بانک سلول های جنسی و جنین با استفاده از روش های مختلف انجماد
 • راه اندازی مرکز خدمات تخصصی تولید مثل دام با هدف تولید تجاری جنین و اسپرم تعیین جنسیت شده دامی، تولید فراورده های بیولوژیک و ...
 • ارائه خدمات تخصصی به سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با مسائل تولید مثلی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قالب پایان نامه های دوره های دکتری تخصصی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
 • برگزاری دوره های PhD  (در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل) 

 

اهداف بلند مدت

 • دستیابی به فناوری شبیه سازی در حیوانات اهلی (گاو، گوسفند، بز) با استفاده از روش های نوین
 • دستیابی به فناوری تولید سلول های بنیادی با قابلیت تمایز آنها به سلول های مختلف 
 • دستیابی به فناوری تولید حیوانات تراریخته
 • آنالیز ژنتیکی به منظور مشخص نمودن شناسه نژادی و ویژگی های ممتاز ژنتیکی در گونه های حیوانی
 • تولید فراورده های بیولوژیک (هورمون ها، عوامل انعقادی، پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی های مونوکلونال، اعضاء قابل پیوند به انسان)
 • دستکاری های ژنتیکی در مراحل ابتدائی شکل گیری جنین در حیوانات مزرعه ای به منظور حصول حداکثر توان تولیدی، رفع برخی از عیوب فنوتیپی و ایجاد مقاومت ژنتیکی در مقابل برخی از بیماری ها 
 • دستیابی به نقشه پروتئینی سلولهای جنینی تولید شده در شرایط مختلف با هدف رفع مشکلات مطرح reprogramming در هسته سلول های دهنده در روند شبیه سازی
 • فراهم نمودن امکان گذراندن فرصت های مطالعاتی برای محققان داخل و خارج کشور

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است