نشستهای تخصصی


٠٨ آبان ١٤٠٢ ساعت ٨:٤١   
تعداد بازدید:    ٦٧    

1- نقد و بررسی طرح‌های انتقال آب بین حوضه ای، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور، تهران- پارک طبیعت پردیسان(1396)

2- سلسله نشست هم‌اندیشی اساتید، نشست تخصصی با محوریت چالش‌های برنامه‌ریزی منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده‌رود، نشست اول با موضوع ارزیابی پتانسیل منابع آب حوضه، دانشگاه شهرکرد، (1396)

3- برگزاری نشست هم‌اندیشی با عنوان عملکرد سازه های هیدرولیکی در شرایط کم آبی، دانشگاه شهرکرد، (1397)

4- برگزاری نشست هم‌اندیشی با عنوان ارزیابی طرح های تأمین آب از منظر زیست محیطی، دانشگاه شهرکرد، (1397)

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱