تولید و تأمین رقیق کننده ها و انجماد اسپرم نریان در پژوهشکده فناوری جنین دام


١٠ مرداد ١٣٩٩ ساعت ٠:٢٤   
تعداد بازدید:    ١٧١٩    تولید و تأمین رقیق کننده ها و انجماد اسپرم نریان در پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد

پژوهشکده فناوری جنین دام در کنار فعالیت های نوین کمک تولیدمثلی گسترده در حوزه دام، خدمات در خور توجهی در زمینه انجماد، ارزیابی، تهیه و تولید رقیق کننده ها و ذخیره سازی اسپرم در گونه اسب ارائه می دهد. هدف از ارائه این خدمات، به کارگیری جدیدترین پژوهش ها و فناوری های نوین در زمینه نگهداری و ذخیره مایع منی اسب است که در اختیار این صنعت با ارزش قرار می گیرد.

مایع منی نریان با استفاده از رقیق کننده های تولید شده و روشهای کاملا تثبیت شده در این مرکز پژوهشی با قابلیت تعمیم و به کار گیری در تمام نریان های نژاد های مختلف درون کشور منجمد و ذخیره سازی می شود.. رقیق کننده تولید شده در این مرکز نیز امروزه به صورت رایج در فرایند تلقیح مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول توانسته است رضایت صنعت اسب کشور را کاملا جلب و با معادل های خارجی خود به خوبی رقابت کند. تا کنون در این مرکز  اسپرم نریان های بسیاری مورد انجماد قرار گرفته و منجر به باروری مادیان های مورد تلقیح با راندمان بیش از 50 درصد شده است؛ به طوری که تعداد کره های متولد شده با استفاده از رقیق کننده ها و روش های انجمادی این مرکز تا به امروز حدود 100 رأس بوده است.. این رویداد با رقیق سازی و ذخیره سازی اسپرم نریان های متقاضی در نی های انجماد 5/0 میلی لیتری و سپس نگه داری طولانی مدت در شرایط سرما انجام می­شود؛ به طوری که هر 6 نی انجماد نشان دهنده یک دوز تلقیح می­باشد. اگرچه بین نریان ها تنوع زیادی وجود دارد، اما یک انزال معمولی از یک نریان به طور متوسط ده دوز تلقیح (تقریباً 60 نی) را تأمین می کند.

به طور خلاصه خدمات قابل ارائه از سوی پژوهشکده فناوری جنین دام در این حوزه عبارتند از:

ارزیابی اسپرم نریان با استفاده از دستگاه آنالیز اسپرم (CASA)
تولید و تأمین رقیق کننده های نگه داری سرد و انجماد اسپرم
انجماد اسپرم اسب
ذخیره سازی و نگه داری اسپرم اسب


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱