برگزاری دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه


٢٤ آبان ١٤٠٢ ساعت ٧:٥٠   
تعداد بازدید:    ٣٤    این جلسه در مورخه 21 آبان 1402، با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر شفیعی، اعضای کارگروه جناب آقای دکتر میرمقتدایی، دکتر دهاقین و سرکار خانم دکتر قرهی برگزار گردید. در این جلسه چگونگی تدوین و کاربست فرم های ارزشیابی دانشجویان از استادان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و همچنین فرم ارزشیابی استادان از کلاس درس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱