چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
میترا شاطری
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mshateri
اعضای هیئت علمی گروه
ستار صادقی ده چشمه
استادیار گروه مدیریت جهانگردی
s.sadeghi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sadeghi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است