دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
میترا شاطری
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mshateri
اعضای هیئت علمی گروه
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است