چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

دیمکاری

شماره درس :

120131360

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 15:00-16:00 در 8**دوشنبه 16:00-17:00 در 8**دوشنبه 15:00-16:00 در 8**دوشنبه 16:00-17:00 در 8**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است