چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

شماره درس :

120131367

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 10:00-11:00 در 15**چهارشنبه 11:00-12:00 در 15**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است