چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

رابطه آب و خاک و گیاه

شماره درس :

120131375

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 8**شنبه 14:00-15:00 در 8**چهارشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**چهارشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است