پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
sadeghfarhadian@gmail.com
https://sku.ac.ir/~farhadian
اعضای هیئت علمی گروه
نواز خرازیان
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324419
kharazian@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~kharazian
بهزاد شارقی بروجنی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~shareghi
لیلا شبانی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~shabani
مجید شریفی تهرانی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324419
sharifi-m [at] sci.sku.ac.ir - msht.ir [at] gmail.com
https://sku.ac.ir/~msharifi
ریحانه عمو آقائی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
rayhanehamooaghaie@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~amooaghaei
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
sadeghfarhadian@gmail.com
https://sku.ac.ir/~farhadian
کریم مهنام
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~mahnam
روح الله همتی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~hemmati
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است