یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
ریحانه عمو آقائی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
rayhanehamooaghaie@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~amooaghaei
اعضای هیئت علمی گروه
حمزه اورعی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
stenodactylus@gmail.com & H.oraie@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~oraie
محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~heidarnejad
نواز خرازیان
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324419
kharazian@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~kharazian
ولی الله خلجی پیر بلوطی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
khalajiv@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Khalaji
احسان سلیمانی نژادیان
استادیار گروه زیست شناسی
soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~soleymaninejadian
بهزاد شارقی بروجنی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~shareghi
لیلا شبانی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~shabani
مجید شریفی تهرانی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324419
sharifi-m [at] sci.sku.ac.ir - msht.ir [at] gmail.com
https://sku.ac.ir/~msharifi
مهران عربی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324419
mehranarabi@hotmail.com
https://sku.ac.ir/~arabi
ریحانه عمو آقائی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
rayhanehamooaghaie@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~amooaghaei
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
https://sku.ac.ir/~farhadian
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
sadeghfarhadian@gmail.com
https://sku.ac.ir/~farhadian
کریم مهنام
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~mahnam
روح الله همتی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://sku.ac.ir/~hemmati
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است