سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~espanani
اعضای هیئت علمی گروه
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~espanani
اعظم بهلول
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Bohlol
پیوند توفیقی بروجنی
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Tofighi
مجید طهرانی
استادیار گروه فرش
03833230698
mtehrani@lit.sku.ac.ir; mtehrani@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tehrani
افسانه قانی
استادیار گروه فرش
03833230698
Ghani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است