پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
جلال البادی
دانشیار گروه شیمی
03832324419
albadi@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~albadei
اعضای هیئت علمی گروه
سعید اسدپور
استادیار گروه شیمی
32324419-2206
s.asadpour@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~asadpour
جلال البادی
دانشیار گروه شیمی
03832324419
albadi@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~albadei
کاوه پروانک
دانشیار گروه شیمی
03832324401
parvanak-ka@sci.ac.ir
https://sku.ac.ir/~parvanak
هدایت الله حدادی
دانشیار گروه شیمی
03832324401
haddadi@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Haddadi
ابوالفضل سمنانی
استاد تمام گروه شیمی
03832324401
https://sku.ac.ir/~semnani
حشمت الله صمیمی شلمزاری
دانشیار گروه شیمی
03832324401
samimi-h@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Samimi
حمزه کیانی
دانشیار گروه شیمی
hkiyani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~hkiani
احمدرضا مومنی مشکنانی
استادیار گروه شیمی
03832324401
momeni-a@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~momeni
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است