نام درس :

بیماری های دستگاه گردش خون

شماره درس :

110271139

ترم :

نیمسال دوم 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

افشین جعفری دهکردی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است