سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی (2)

شماره درس :

110271141

ترم :

نیمسال دوم 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->33 درصد افشین جعفری دهکردی-->33 درصد غلامعلی کجوری-->34 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است