چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی (3)

شماره درس :

110271144

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->33 درصد افشین جعفری دهکردی-->34 درصد غلامعلی کجوری-->33 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه داخلی دام بزرگ **کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است