جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاه(3)

شماره درس :

110271092

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->30 درصد نجمه داودیان-->10 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->30 درصد ابوالفضل شیرازی-->30 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است