شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تکنیک های تشخیص وروش های درمانی

شماره درس :

110271132

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->33 درصد افشین جعفری دهکردی-->33 درصد غلامعلی کجوری-->33 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است